Teorija

Uzdevumi

1. Daļu, ar vienādiem saucējiem, summa

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Daļu summa, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Daļu starpība, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Daļu starpība, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Nezināms saskaitāmais. Saucēji vienādi.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Īstas un neīstas daļas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Daļas pārveidošana par veselu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Nezināms saucējs vai skaitītājs. Jāiegūst veselais

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Veselais kā neīsta daļa

Grūtības pakāpe: zema

3♦
10. Dalījums kā jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Neīstas daļas salīdzināšana ar veselajiem

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
13. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis. Nosaukumi.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Veselā izslēgšana no jaukta skaitļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Jauktu skaitļu summa, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Jauktu skaitļu starpība

Grūtības pakāpe: zema

3♦
18. No 1 atņem īstu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. No veselā atņem īstu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. No veselā atņem jauktu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
21. No jaukta skaitļa atņem daļu. Mazināmā 1 vesels

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
22. Jauktu skaitļu atņemšana. Veselā pārveidošana I

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
23. Jauktu skaitļu atņemšana. Veselā pārveidošana II

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
24. Cik jāpieliek pie daļas, lai iegūtu veselu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
25. km un m kā jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: augsta

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Īstas un neīstas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Veselā izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Jaukts skaitlis ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Daļas atņemšana no veselā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Daļu summa un starpība

Grūtības pakāpe: zema

9♦
2. Neīsta daļa - jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
3. Jauktu skaitļu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli