Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Punkts, taisne, stars, nogrieznis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnes, stara, nogriežņa pazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦
2. Taišņu krustpunktu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
3. Nogriežņu garumi pie dota nosacījuma 3. izziņas līmenis augsta 4♦
4. Nogriežņa sadalīšana divās daļās, ja dots tā garums un "par vairāk" 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
5. Nezināmi nogriežņu garumi 3. izziņas līmenis augsta 3♦
6. Lauztas līnijas garums, ar zīmējumu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
7. Lauztas līnijas garums, bez zīmējuma 3. izziņas līmenis augsta 4♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisne, stars, nogrieznis, lauzta līnija 00:00:00 vidēja 3♦