Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Punkts, taisne, stars, nogrieznis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnes, stara, nogriežņa pazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p.
2. Taišņu krustpunktu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Nogriežņu garumi pie dota nosacījuma 3. izziņas līmenis augsta 4p.
4. Nogriežņa sadalīšana divās daļās, ja dots tā garums un "par vairāk" 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
5. Nezināmi nogriežņu garumi 3. izziņas līmenis augsta 3p.
6. Lauztas līnijas garums, ar zīmējumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
7. Lauztas līnijas garums, bez zīmējuma 3. izziņas līmenis augsta 4p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisne, stars, nogrieznis, lauzta līnija 00:00:00 vidēja 3p.