Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Taisnes, stara, nogriežņa pazīšana 1♦
2. Taišņu krustpunktu noteikšana 1♦
3. Lauztas līnijas garums, bez zīmējuma 1♦