Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļu salīdzināšana. Lielākais un mazākais skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. "Par cik" un "cik reižu" noteikšana no attēliem

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. "Par cik" un "cik reižu" noteikšana diviem skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Starpības un attiecības noteikšana diviem skaitļiem

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
5. Teksta uzdevums. Par cik vairāk/mazāk? 2 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Teksta uzdevums. Cik reižu vairāk? 2 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Salīdzināšana, ja dota vienādība ar burtiem

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Testi

1. Skaitļu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: augsta

6♦

Metodiskie materiāli