Teorija

Punktu iegūst, piemēram, ja ar noasinātu zīmuli pieskaras pie papīra lapas. Debesīs zvaigznes mēs redzam kā punktus.
punkti2.PNG punkti.PNG
 
Punktus apzīmē ar alfabēta lielajiem burtiem.
apz.png
 
Taisne ir bezgalīga taisna līnija. To apzīmē ar diviem alfabēta lielajiem burtiem vai ar vienu mazo burtu.
stars.png
 
Ja uz taisnes atliek punktu un ņem tikai to taisnes daļu, kas sākas no punkta uz vienu pusi - iegūst staru.
Arī stars ir bezgalīgi garš, bet atšķirībā no taisnes, tam ir sākumpunkts.
stari.PNG
Dzīvē var novērot gaismas starus, piemēram, lāzera stars, saules stari.
 
laser.PNG 2014-05-19_uv_saulesstari.jpg
 
Ja no taisnes izgriež kādu tās daļu, iegūst nogriezni.
nogr.png
Nogrieznim ir divi galapunkti un ir noteikts garums. To var mērīt, piemēram, metros, kilometros, centimetros.
 
Savienojot divu vai vairāku nogriežņu galapunktus, var iegūt lauztu līniju.
Ir vaļējas lauztas līnijas (a) un slēgtas lauztas līnijas (b).
 
lauztal.PNG
 
Atsauce:
http://zeme-buve.org/index.php/zinas/kulturas-pasakumi/it/3178
http://epadomi.lv/veseliba/medicina/19052014-kadu_launumu_veselibai_var_nodarit_uv_stari