Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3,5♦
1. Skalārais reizinājums 1♦
2. Skalārā reizinājuma īpašības 1♦
3. Izteiksmes moduļa kvadrāts 1,5♦