Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Lineāras darbības koordinātu formā 1♦
2. Divu punktu noteiktais vektors 1♦
3. Nogriežņa sadalīšana kādā attiecībā 2♦
4. Mediānu krustpunkts 2♦