Teorija

Uzdevumi

1. Vienādi vektori I

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Vienādi vektori II

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Vienādi vektori III

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Vienādi vektori IV

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Vienādi vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Pretēji vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Pretēji vektori I

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Pretēji vektori II

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Kolineāri vektori I

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Kolineāri vektori II

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Kolineāri vektori III

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. Vektoru summa I

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Vektoru summa II

Grūtības pakāpe: zema

2♦
14. Vektoru summa III

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Vektoru summa IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Vektoru starpība I

Grūtības pakāpe: zema

2♦
17. Vektoru starpība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Lineāras izteiksmes I

Grūtības pakāpe: zema

3♦
19. Lineāras izteiksmes II

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
20. Lineāras darbības koordinātu formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. Komplanaritātes pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
22. Divu punktu noteiktais vektors

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
23. Vektora atlikšana no punkta

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
24. Paralelograma ceturtā virsotne

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
25. Nogriežņa sadalīšana kādā attiecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
26. Mediānu krustpunkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
27. Skalārais reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
28. Kosinuss leņķim starp vektoriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
29. Skalārā reizinājuma īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
30. Izteiksmes moduļa kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5♦
31. Kosinuss leņķim starp vektoriem II

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
32. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: zema

3♦
33. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5♦
34. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
35. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: zema

3♦
36. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Testi

1. Lineāras izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

11,5♦
2. Tests par afīnām telpām

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Tests par skalāro reizinājumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5♦
4. Vektoru koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

12,5♦

Metodiskie materiāli