Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

12,5♦
1. Vektoru koordinātas telpā 3,5♦
2. Vektoru koordinātas telpā 9♦