Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nenoteiktā integrāļa definīcija Primitīvās funkcijas jēdziens un nenoteiktā integrāļa definīcija.
2. Nenoteiktā integrāļa īpašības Integrāļa īpašības, kuras izmanto funkciju integrēšanā.
3. Integrēšanas pamatformulas Integrēšanā izmantojamās pamatformulas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Primitīvā funkcija I 1. izziņas līmenis zema 3p. Vienkārša polinoma primitīvā funkcija.
2. Primitīvā funkcija II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkāršas racionālas daļas primitīvā funkcija.
3. Primitīvā funkcija III 1. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Vienkāršas iracionālas izteiksmes primitīvā funkcija.
4. Primitīvā funkcija IV 1. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Vienkāršas iracionālas izteiksmes primitīvā funkcija.
5. Primitīvā funkcija V 1. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Vienkāršas trigonometriskas izteiksmes primitīvā funkcija.
6. Vairāku saskaitāmo integrēšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Integrēšana, izmantojot vairākas pamatformulas un īpašības
7. Primitīvā funkcija VI 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkāršas trigonometriskās izteiksmes primitīvā funkcija.
8. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrast primitīvo funkciju, kas iet caur doto punktu.
9. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrast primitīvo funkciju, kas iet caur doto punktu.
10. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana III 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrast primitīvo funkciju, kas iet caur doto punktu.
11. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana IV 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrast primitīvo funkciju, kas iet caur doto punktu.
12. Integrēšanas pamatformulas 1. izziņas līmenis zema 1p. Pamatformulu izmantošana uzdevumu risināšanā.
13. Integrāļa invariance 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Integrēšana, izmantojot integrāļa invariances īpašību.
14. Izteiksmes integrēšana 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Pamatformulu un integrāļa īpašību izmantošana.
15. Integrēšanas formulu izmantošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Integrēšana, ja mainīgais x izteikts ar funkciju.
16. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Racionālas daļas integrēšana. Daļas pārveidojumi.
17. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana II 1. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Trigonometriskas funkcijas integrēšana. Substitūcija.
18. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana III 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Summas integrēšana. Ar trigonometriju.
19. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana IV 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pakāpes funkcijas integrēšana.
20. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana V 1. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Daļveida funkciju integrēšana. Summas kvadrāta formulas lietošana.
21. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VI 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Aizvietošanas metode (substitūcija). Naturālā logaritma pakāpe.
22. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VII 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Aizvietošanas metode (substitūcija). Trigonometrija.
23. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VIII 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Parciālās integrēšanas metode.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteiktais integrālis 00:00:00 vidēja 5p. Tests pamatzināšanu pārbaudei par primitīvo funkciju, integrāļa pamatformulām un īpašībām.