Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nenoteiktā integrāļa definīcija Primitīvās funkcijas jēdziens un nenoteiktā integrāļa definīcija.
2. Nenoteiktā integrāļa īpašības Integrāļa īpašības, kuras izmanto funkciju integrēšanā.
3. Integrēšanas pamatformulas Integrēšanā izmantojamās pamatformulas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Primitīvā funkcija I 1. izziņas līmenis zema 3♦ Vienkārša polinoma primitīvā funkcija.
2. Primitīvā funkcija II 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vienkāršas racionālas daļas primitīvā funkcija.
3. Primitīvā funkcija III 1. izziņas līmenis vidēja 2,5♦ Vienkāršas iracionālas izteiksmes primitīvā funkcija.
4. Primitīvā funkcija IV 1. izziņas līmenis vidēja 2,5♦ Vienkāršas iracionālas izteiksmes primitīvā funkcija.
5. Primitīvā funkcija V 1. izziņas līmenis vidēja 1,5♦ Vienkāršas trigonometriskas izteiksmes primitīvā funkcija.
6. Vairāku saskaitāmo integrēšana 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Integrēšana, izmantojot vairākas pamatformulas un īpašības
7. Primitīvā funkcija VI 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vienkāršas trigonometriskās izteiksmes primitīvā funkcija.
8. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana I 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast primitīvo funkciju, kas iet caur doto punktu.
9. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana II 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast primitīvo funkciju, kas iet caur doto punktu.
10. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana III 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast primitīvo funkciju, kas iet caur doto punktu.
11. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana IV 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast primitīvo funkciju, kas iet caur doto punktu.
12. Integrēšanas pamatformulas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pamatformulu izmantošana uzdevumu risināšanā.
13. Integrāļa invariance 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Integrēšana, izmantojot integrāļa invariances īpašību.
14. Izteiksmes integrēšana 1. izziņas līmenis vidēja 6♦ Pamatformulu un integrāļa īpašību izmantošana.
15. Integrēšanas formulu izmantošana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Integrēšana, ja mainīgais x izteikts ar funkciju.
16. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana I 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Racionālas daļas integrēšana. Daļas pārveidojumi.
17. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana II 1. izziņas līmenis vidēja 1,5♦ Trigonometriskas funkcijas integrēšana. Substitūcija.
18. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana III 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Summas integrēšana. Ar trigonometriju.
19. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana IV 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pakāpes funkcijas integrēšana.
20. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana V 1. izziņas līmenis vidēja 1,5♦ Daļveida funkciju integrēšana. Summas kvadrāta formulas lietošana.
21. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VI 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aizvietošanas metode (substitūcija). Naturālā logaritma pakāpe.
22. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VII 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aizvietošanas metode (substitūcija). Trigonometrija.
23. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VIII 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Parciālās integrēšanas metode.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteiktais integrālis 00:00:00 vidēja 5♦ Tests pamatzināšanu pārbaudei par primitīvo funkciju, integrāļa pamatformulām un īpašībām.