Teorija

Uzdevumi

1. Primitīvā funkcija I

Grūtības pakāpe: zema

3♦
2. Primitīvā funkcija II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Primitīvā funkcija III

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5♦
4. Primitīvā funkcija IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5♦
5. Primitīvā funkcija V

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5♦
6. Vairāku saskaitāmo integrēšana

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
7. Primitīvā funkcija VI

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana III

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Integrēšanas pamatformulas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. Integrāļa invariance

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Izteiksmes integrēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
15. Integrēšanas formulu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5♦
18. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana V

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5♦
21. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VI

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
22. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VII

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VIII

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Nenoteiktais integrālis

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli