Teorija

Uzdevumi

1. Divu lineāru vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Otrās kārtas determinants

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Otrās kārtas determinants 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Trešās kārtas determinants

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Trešās kārtas determinants

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Triju lineāru vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Determinanti

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli