Teorija

1. Matrica

Uzdevumi

1. Teorētiskie jautājumi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Matricu saskaitīšana un atņemšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Matricas transponēšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Matricas elementu aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Kvadrātisku matricu reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Matricu reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Matricu reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Determinanta aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
9. Matricu reizinājums

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
10. Matricu reizinājums

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
11. Matricu kāpināšana

Grūtības pakāpe: augsta

1♦

Testi

1. Darbības ar matricām

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli