Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Portālā pieejamo materiālu saraksts tēmas "Stilistika" apguvei.
3. Prezentācija. Valodas funkcionālie stili Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Stilistika" (valodas funkcionālie stili, to pazīmes, piemēri).
4. Prezentācija. Valodas emocionāli ekspresīvie stili Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Stilistika" (valodas emocionāli ekspresīvie stili, to pazīmes un lietojuma jomas).
5. Lietišķo rakstu valodas stils Lietišķo rakstu valodas stila lietojuma jomas, pazīmes un piemēri.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodas funkcionālie stili Valodas funkcionālā stila jēdziena izpratnes veidošana
2. Zinātniskais un populārzinātniskais valodas stils Zinātniskā un populārzinātniskā stila skaidrojums un salīdzinājums.
3. Publicistiskais stils Publicistiskā valodas stila pazīmes, piemērs, lietojuma jomas.
4. Sarunvalodas stils Sarunvalodas stila pazīmes un piemēri.
5. Daiļliteratūras valoda Daiļliteratūras valodas pazīmes un piemēri.
6. Valodas emocionāli ekspresīvie stili Valodas emocionāli ekspresīvo stilu pazīmes un piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas funkcionālie stili 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tekstā lietotā valodas funkcionālā stila noteikšana.
2. Valodas emocionāli ekspresīvie stili 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Valodas emocionāli ekspresīvā stila noteikšana daiļliteratūras tekstam (sirsnīgais, svinīgais un humoristiskais stils).
3. Valodas funkcionālie stili saziņā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saziņas situācijai atbilstošā valodas funkcionālajā stilā veidota monologa izvēle. Risinājuma soļos norādīts teksta funkcionālais stils.
4. Valodas funkcionālie stili vēstulēs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vēstules fragmentā lietotā valodas funkcionālā stila atbilstības noteikšana. Risinājuma soļos dots pilns vēstules teksts.
5. Populārzinātniskais stils 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kultūrvēsturiskas informācijas saskatīšana populārzinātniskā stila tekstā.
6. Zinātniskais un populārzinātniskais stils 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zinātniskā un populārzinātniskā stila tekstu atšķiršana.
7. Publicistikas stils 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Publicistikas teksta adresāta noteikšana.
8. Valodas stili 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Teksta valodas funkcionālā un emocionāli ekspresīvā stila noteikšana.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas funkcionālie un emocionāli ekspresīvie stili 00:40:00 vidēja 5♦ Valodas funkcionālo stilu pazīmju un valodas līdzekļu pārzināšana. Valodas funkcionāli un emocionāli ekspresīvo stilu noteikšana dotajam tekstam. Stāstījuma veidošana atbilstoši dotajam emocionāli ekspresīvajam stilam.