Teorija

Uzdevumi

1. Definīcijas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Ātruma aprēķināšana (km/h)

Grūtības pakāpe: zema

3♦
3. Ātruma aprēķināšana (m/s)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Vienību pārveidošana no km/h uz m/s

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Straumes ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
6. Spēku veidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Spēka mērīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Zināšanu pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Ātrums un spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

21♦

Metodiskie materiāli