Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spēks, ātrums, ceļš un laiks Jēdzienu izpratne
2. Ātruma aprēķināšana Ātruma aprēķināšana, ja zināms laiks un ceļš
3. Ātruma noteikšana Eksperimentāla ātruma noteikšana
4. Spēks un kustība Spēka ietekme uz kustību, spēka virziens
5. Spēka mērīšana Spēka mērīšana, dinamometrs.
6. Profesijas Profesijas, saistītas ar spēka izmantošanu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Ceļš, laiks, ātrums, spēks
2. Ātruma aprēķināšana (km/h) 1. izziņas līmenis zema 3♦ Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
3. Ātruma aprēķināšana (m/s) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
4. Vienību pārveidošana no km/h uz m/s 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ātruma mērvienību pārveidošana no km/h uz m/s
5. Straumes ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Upes straumes ātruma noteikšana
6. Spēku veidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Spēku veidu, kas ietekmē kustību, noteikšana
7. Spēka mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dinamometra lietošana, spēka mērvienība
8. Zināšanu pielietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Kam un kāpēc jāmācās par spēkiem?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums 00:00:00 vidēja 9♦ Viegls tests
2. Ātrums un spēks 00:00:00 vidēja 21♦ Tēmas noslēguma tests