Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spēks, ātrums, ceļš un laiks Jēdzienu izpratne
2. Ātruma aprēķināšana Ātruma aprēķināšana, ja zināms laiks un ceļš
3. Ātruma noteikšana Eksperimentāla ātruma noteikšana
4. Spēks un kustība Spēka ietekme uz kustību, spēka virziens
5. Spēka mērīšana Spēka mērīšana, dinamometrs.
6. Profesijas Profesijas, saistītas ar spēka izmantošanu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas 1. izziņas līmenis zema 1p. Ceļš, laiks, ātrums, spēks
2. Ātruma aprēķināšana (km/h) 1. izziņas līmenis zema 3p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
3. Ātruma aprēķināšana (m/s) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
4. Vienību pārveidošana no km/h uz m/s 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ātruma mērvienību pārveidošana no km/h uz m/s
5. Straumes ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Upes straumes ātruma noteikšana
6. Spēku veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Spēku veidu, kas ietekmē kustību, noteikšana
7. Spēka mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dinamometra lietošana, spēka mērvienība
8. Zināšanu pielietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kam un kāpēc jāmācās par spēkiem?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums 00:00:00 vidēja 9p. Viegls tests
2. Ātrums un spēks 00:00:00 vidēja 21p. Tēmas noslēguma tests