Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21♦
1. Definīcijas 1♦
2. Definīcijas 1♦
3. Ātruma aprēķināšana (km/h) 3♦
4. Ātruma aprēķināšana (m/s) 3♦
5. Vienību pārveidošana no km/h uz m/s 2♦
6. Vienību pārveidošana no m/s uz km/h 2♦
7. Straumes ātrums 3♦
8. Spēku veidi 1♦
9. Spēka mērīšana 2♦
10. Zināšanu pielietošana 3♦