Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reljefs Reljefa formas. Latvijas reljefs.
2. Kalni Kalnu raksturojums. Pasaules augstākie kalni.
3. Zemeslodes uzbūve Zemeslodes uzbūves daļas
4. Ieži, to īpašības Ģipšakmens, kaļķakmens, dolomīta, smilšakmens, krīta pazīmes
5. Iežu salīdzināšana Iežu salīdzināšana pēc atsevišķām pazīmēm (krāsa, cietība, plastiskums).
6. Augsne Augsnes veidošanās un sastāvs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas reljefs 1. izziņas līmenis zema 1p. Latvijas reljefa raksturošana, izmantojot karti
2. Kalna daļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Kalna virsotne, nogāze, piekāje
3. Pasaules augstākie kalni 1. izziņas līmenis zema 2p. Parādīt pasaules kartē augstākos kalnus
4. Zemeslodes uzbūve 1. izziņas līmenis zema 1p. Zemes garoza, mantija, kodols
5. Iežu īpašības 2. izziņas līmenis zema 2p. Iežu īpašības un to salīdzināšana
6. Iežu cietība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iežu noteikšana, salīdzinot to cietību pēc Mosa skalas
7. Augsnes sastāvs 1. izziņas līmenis zema 1p. Augsnes sastāvdaļas
8. Augsnes sastāvdaļu noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Augsnes sastāvdaļu izvietojums augsnes slāņos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemeslodes uzbūve un reljefs 05:00:00 vidēja 7p. Reljefs, Latvijas reljefs, pasaules augstkie kalni, Zemeslodes uzbūve
2. Ieži un augsne 04:00:00 vidēja 8p. Iežu īpašības, salīdzināšana, augsnes sastāvdaļas

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemeslodes uzbūve un sastāvs 15:00:00 vidēja 23p. Temata noslēguma kontroldarbs