Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reljefs Reljefa formas. Latvijas reljefs.
2. Kalni Kalnu raksturojums. Pasaules augstākie kalni.
3. Zemeslodes uzbūve Zemeslodes uzbūves daļas
4. Ieži, to īpašības Ģipšakmens, kaļķakmens, dolomīta, smilšakmens, krīta pazīmes
5. Iežu salīdzināšana Iežu salīdzināšana pēc atsevišķām pazīmēm (krāsa, cietība, plastiskums).
6. Augsne Augsnes veidošanās un sastāvs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas reljefs 1. izziņas līmenis zema 1♦ Latvijas reljefa raksturošana, izmantojot karti
2. Kalna daļas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Kalna virsotne, nogāze, piekāje
3. Pasaules augstākie kalni 1. izziņas līmenis zema 2♦ Parādīt pasaules kartē augstākos kalnus
4. Zemeslodes uzbūve 1. izziņas līmenis zema 1♦ Zemes garoza, mantija, kodols
5. Iežu īpašības 2. izziņas līmenis zema 2♦ Iežu īpašības un to salīdzināšana
6. Iežu cietība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Iežu noteikšana, salīdzinot to cietību pēc Mosa skalas
7. Augsnes sastāvs 1. izziņas līmenis zema 1♦ Augsnes sastāvdaļas
8. Augsnes sastāvdaļu noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Augsnes sastāvdaļu izvietojums augsnes slāņos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemeslodes uzbūve un reljefs 05:00:00 vidēja 7♦ Reljefs, Latvijas reljefs, pasaules augstkie kalni, Zemeslodes uzbūve
2. Ieži un augsne 04:00:00 vidēja 8♦ Iežu īpašības, salīdzināšana, augsnes sastāvdaļas

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemeslodes uzbūve un sastāvs 15:00:00 vidēja 23♦ Temata noslēguma kontroldarbs