Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Latvijas reljefs 1p.
2. Kalna daļas 1p.
3. Kalna daļas 2 2p.
4. Pasaules augstākie kalni 2p.
5. Zemeslodes uzbūve 1p.