Grūtības pakāpe:
04:00:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Iežu īpašības 2♦
2. Iežu cietība 2♦
3. Augsnes sastāvs 1♦
4. Augsnes sastāvdaļu noteikšana 3♦