Teorija

Uzdevumi

1. Zvaigznāju atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Zvaigžņu karte

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Latvijas karte

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Apzīmējumi kartē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Kartes mērogs

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
6. Plāna veidošana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Plāna lasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Zvaigžņu kartes

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Karte un plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli