Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

9♦
1. Apzīmējumi kartē 1♦
2. Kartes mērogs 3♦
3. Latvijas karte 2♦
4. Plāna veidošana 1♦
5. Plāna lasīšana 2♦