Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam. Skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvnieku sabiedrisko grupējumu veidi. Dzīvnieku sabiedrisko grupējumu veidi: bars, kolonija, ģimene, ganāmpulks.
2. Populāciju raksturojošie jēdzieni Populāciju raksturojošie jēdzieni: blīvums, mirstība, dzimstība, pieaugums, migrācija.
3. Populāciju struktūra Populācijas struktūras veidi: vecumstruktūra, etoloģiskā, u,c.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Populācijas struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atbild uz jautājumiem par populācijas struktūru.
2. Dzīvnieku sabiedriskie grupējumi. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skaidro jēdzienus par dzīvnieku sabiedriskajiem grupējumiem.
3. Populāciju dzimuma un vecuma struktūra. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pēc attēla raksturo cilvēku populācijas izmaiņu tendences.
4. Populāciju īpašības. 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atbild uz jautājumiem par populācijām.
5. Populācijas struktūra 1. izziņas līmenis zema 1♦ Nolasi datus no populācijas struktūras attēla.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Populācijas 00:00:00 vidēja 5♦ Vidējas grūtības pakāpes tests par populāciju īpašībām.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Populācijas struktūra 00:00:00 vidēja 3♦ Vidējas grūtības pakāpes tests par populācijas struktūru.