Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Populācijas struktūra 1♦
2. Populāciju īpašības. 1♦
3. Populācijas struktūra 1♦
4. Dzīvnieku sabiedriskie grupējumi. 2♦