Lilita Kristovska

Loma portālā:

Viesis

Nopelnītie punkti par visiem uzdevumiem un testiem:

0

Sasniegumi un novērtējumi:

Šobrīd lietotājam nav nevienas atzīmes nevienā priekšmetā. Lai saņemtu atzīmi, ir jāatrisina vismaz 20% no uzdevumiem vai testiem kādā tēmā.