Uzdevumi.lv iekļaušana mācību procesā
Antra Treide

Sertifikāts "Uzdevumi.lv iekļaušana mācību procesā"

Lietotājam nav šis sertifikāts

Sertifikāts par profesionālās kvalifikācijas programmas apguvi IT jomā tiek piešķirts Uzdevumi.lv lietotājam ar lomu "Skolotājs", kurš ir ieguvis nepieciešamās zināšanas un prasmes Uzdevumi.lv izmantošanai mācību procesā.

Par patstāvīgi apgūtām zināšanām un prasmēm Uzdevumi.lv pielietošanai mācību procesā un veiksmīgi izpildītiem praktiskajiem uzdevumiem skolotājam tiek izsniegts apliecinājums par pedagoga profesionālo pilnveidi IT jomā 6 stundu apjomā.

Prasības sertifikāta iegūšanai:

  • skolotājs ir apguvis IKT kursa tēmas un prot izmantot Uzdevumi.lv mācību procesā;
  • skolotājs ir izveidojis un izsūtījis vismaz 10 dažādus elektroniskos pārbaudes darbus (katru darbu risinājuši vismaz 7 skolēni);
  • katrs no šiem darbiem ir ar statusu "Pabeigts" vai "Pārbaudīts", kas nozīmē, ka skolotājs ir pārbaudījis skolēnu uzrādītos rezultātus.

Rekomendējamie papildus nosacījumi: skolotāja apmācāmā klase, risinot uzdevumus sadaļā "Virtuālā skola", ir ieguvusi vismaz 3000 punktu (♦) klašu TOP un skolotājs savā profilā ieguvis vismaz 100 punktus (♦), pildot uzdevumus sadaļas "Virtuālā skola" priekšmetos.

Pēc veiksmīgas augstāk minēto prasību izpildes sertifikāts skolotājam tiek piešķirts automātiski.