Anonīms

Loma portālā:

Viesis

Nopelnītie punkti par visiem uzdevumiem un testiem:

8

Sasniegumi un novērtējumi:

Informācija ir paslēpta