Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Pašportreta raksturojums, pirmais pašportrets Eiropas mākslā 3p.
2. Pašportretu veidi 4p.
3. Pašportrets. Fakti (ar ievilkšanu) 3p.
4. Vēsturiski fakti, pašportretu veidi 3p.