Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 37 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 8. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 8.1. Popkultūra un reklāma, 8.2. Mākslas objekts un daba. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes, analītiski un praktiski interpretē mūsdienu popkultūru, tās norises un aktualitātes mākslā. (K.9.3.3.; K.9.4.3.). Apgūst jēdzienus popkultūra, reklāma, subkultūra, masu kultūra un kičs. Atpzīst dabas formu stilizācijas raksturīgās pazīmes ( līnija, forma, krāsa un faktūra).
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 49 p. Jēdzieni: plakāts, simboli, vērtības, vispārcilvēciskās vērtības, mūžība, dzīvība, miers, nāve, mīlestība, laime, autortiesības. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Izvēlas animācijas tehnikai un mācību materiāla mērķim atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus. (K.9.3.2.; T.9.2.4.6.) Izstrādājot mācību līdzekli – animāciju, ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus, ko nosaka saturs. (K.Li.3.) Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Uzdevumu tipi – loģikas ķēdīte, patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, atbildes ievilkšana, nepabeigtie teikumi. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo plakāta mākslu dažādos laika posmos; raksturo plakāta izveides un izvietošanas nosacījumus; analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes; raksturo plakāta mākslas attīstību 20. gadsimtā, nosaka lieko informāciju; raksturo politisko un sociālās reklāmas plakātu; ska_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 46 p. Pirmā semestra noslēguma tests 8. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 8.1. Popkultūra un reklāma, 8.2. Mākslas objekts un daba. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes, analītiski un praktiski interpretē mūsdienu popkultūru, tās norises un aktualitātes mākslā. (K.9.3.3.; K.9.4.3.). Apgūst jēdzienus popkultūra, reklāma, subkultūra, masu kultūra un kičs. Atpzīst dabas formu stilizācijas raksturīgās pazīmes ( līnija, forma, krāsa un faktūra).
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 55 p. Jēdzieni: ironija, plakāts, humors, metafora, hiperbolizācija; simboli, vispārcilvēciskās vērtības, mūžība, nāve, mīlestība, laime, autortiesības. Izmantojot citu radītus materiālus, svarīgi ievērot autortiesības. (K.Li.3.). Izvēlas animācijas tehnikai un mācību materiāla mērķim atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus. (K.9.3.2.; T.9.2.4.6.) . Analizē dažādu plakātu saturu un vizuālās izteiksmes līdzekļus. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Pēta dažādu laikmetu mākslas darbus un analizē un diskutē par mākslas darbos ietvertām individuālām un sabiedrībai kopumā svarīgām vērtībām. (K.9.4.3.) Izstrādājot mācību līdzekli – animāciju, ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus, ko nosaka saturs. (K.Li.3.) Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana, attēlu tests, loģikas ķēdīte, jautājums ar atbildes varianta izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākas darbības: raks_