Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 65p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 7. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 7.1. Gaisma mākslā 7.2. Fantastiski tēli dažādās kultūrās
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 70p. Jēdzieni: grafikas dizains, pozitīvais, negatīvais laukums, portrets. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus, analizē izteiksmes līdzekļu lietojumu atbilstoši jūtu un emociju attēlošanai. Veic mākslas darbu analīzi, pievēršot uzmanību krāsām, līnijām un to ekspresivitātei, sejas formai un tās deformācijai, pozai. Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Pamana negatīvos laukumus. (K.9.1.2.) Sarežģītas formas ierosina iztēli. (K.Li.2.) Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, attēlu analīze, atbildes ievilkšana, loģikas ķēdīte.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 61p. Jēdzieni: gaisma, gaismēna, krīītošā ēna, savienošana (sintēze). Raksturo gaismas attēlojumu un pielietojumu kā nozīmīgu vizuālās izteiksmes līdzekli mākslas darbos un apzinās gaismas nozīmi kompozīcijas izveidē, paredzot tās ietekmi uz galarezultātu.(K.9.1.2.) Iepazīst dažādu kultūru tradīcijās izmantotus fantastiskus tēlus. (K.9.4.3.; K.9.2.1.; K.9.3.3.) Zina, kā izplatās gaisma, kāds efekts tiek panākts, mainot apgaismojuma izvietojumu, prot raksturot ēnas, zina, kāds princips jāievēro, attēlojot gaismēnas dabā un telpā; prot noteikt - kurā no mākslas darbu reprodukcijām objekti attēloti pretgaismā; prot attēlos saskatīt izkliedētās gaismas radītos efektus; prot attēlos saskatīt gaismēnas; prot attēlos saskatīt krītošo ēnu; prot attēlos saskatīt pašēnas, noteikt attēlu, kurā nav attēlotas pašēnas; prot noteikt gaismas avota atrašanās vietu, analizējot objektu pašēnas un krītošās ēnas; prot attēlā noteikt krītošās ēnas atrašanās vietu attiecībā pret attēlotajiem objektiem; prot rak_
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 65p. Jēdzieni: grafikas dizains, pozitīvais laukums, negatīvais laukums, mērogs. Portreta analīze un interpretācija - izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus, analizē izteiksmes līdzekļu lietojumu atbilstoši jūtu un emociju attēlošanai. Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Veic mākslas darbu analīzi, pievēršot uzmanību sejas formai un tās deformācijai, pozai. Paradoksāla domāšana var būt kā vērtība mākslā. (K.Li.3.) Negatīvais laukums ir telpa ap attēlojamo objektu, kuru pārveidojot var piešķirt citu nozīmi mākslas darbam. (K.Li.3.) Analizē māksliniecisko izteiksmes līdzekļu iespējas dažādu emocionālu stāvokļu izteikšanai portretā. (K.9.1.2.) Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Uzdevumu tipi - loģikas ķēdīte, attēla analīze, atbildes izvēle, patiess/nepatiess apgalvojums, _