Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 37 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 5. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 5.1.Telpiskums mākslas darbā, 5.2. Burti un cipari mākslā, 5.3. Arhitektūras uztvere ar piecām maņām. Zina, kā plaknē attēlot telpiskumu, izmantojot perspektīvas likumus. Kā izteikt ideju mākslā ar burtu un ciparu palīdzību. Zina, kā izmantot burtus, ciparus un zīmes mākslas darbā. Gūst izpratni par to, kāda ir redzes, dzirdes, taustes, ožas un garšas loma arhitektūras objektu un apbūves uztverē.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 44 p. Jēdzieni: apdare, apgaismojums, akustika, interjers, telpa, maņa, fantāzija, tēls, forma, portrets, kolāža. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām piecām maņām. (K.Li.4.) Portreti var būt gan reālistiski, gan izdomāti, izfantazēti. (K.Li.1.) Māksla ir realitātes pretstats – spēle, fantāzijas brīvība. (K.Li.4.) Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Uzdevumu tipi – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, attēlu tests, kopīgo un atšķirīgo pazīmju noteikšana, liekā attēla izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādās arhitektūras nozares, saskata to pazīmes attēlos; analizē attēlus, saskata vienkāršas un dekoratīvas ēkas fasādes apdares pazīmes; raksturo apgaismojumu, akustiku, interjeru; analizē telpas, nosaka lieko attēlu; analizē attēlu, saskata tajā faktūras pazīmes, izvēlas atbildes variantu, izvēlas attēlā redzamā ritma nosauku_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 37 p. Pirmā semestra noslēguma tests 5. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 5.1.Telpiskums mākslas darbā, 5.2. Burti un cipari mākslā, 5.3. Arhitektūras uztvere ar piecām maņām. Zina, kā plaknē attēlot telpiskumu, izmantojot perspektīvas likumus. Kā izteikt ideju mākslā ar burtu un ciparu palīdzību. Zina, kā izmantot burtus, ciparus un zīmes mākslas darbā. Gūst izpratni par to, kāda ir redzes, dzirdes, taustes, ožas un garšas loma arhitektūras objektu un apbūves uztverē.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 46 p. Jēdzieni: apdare, apgaismojums, interjers, maņa, telpa, apgaismojums telpā, akustika, portrets, fantāzija, kolāža. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām piecām maņām. (K.Li.4.) Nosaka fantāzijas tēla un reālistiska portreta atšķirības.(K.6.1.1.) Lieto jaunas, neparastas idejas, tā bagātinot savu pieredzi. (K.6.3.1.) Zīmēšana ļauj precīzi attēlot vajadzīgās detaļas, kolāža liek piemēroties pieejamajiem materiāliem. (K.Li.2.) Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes ievilkšana, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kopīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu; raksturo apgaismojumu, attēlā saskata noteikta apgaismojuma pazīmes; analizē attēlus, tajos redzamo interjeru, raksturo to; analizē attēlu, raksturo noteiktas krāsas radīto vizuālo efektu; analizē attēlus, saska_