Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 40 p. Pirmā semestra noslēguma skolēna gatavošanās tests 1. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 1.1. Es krāsās un līnijās. Glezniecība Kā es sevi varu attēlot mākslā? 1.2. Krāsu kompozīcija Kā, vienojoties ar klasesbiedriem, kopīgi gleznot mākslas darbu? Iepazīst portretu un to veidus. Prot atšķirt portretu no pašportreta attēlos. Zina krāsu jaukšanas principus. Glezniecību caur vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem (līniju, krāsu, siluetu).
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 52 p. Jēdzieni:akvarelis,etnogrāfija,mitoloģija. Saskata plaši pielietotās zīmes, skaidro to nozīmi.(K.3.1.3.).Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes.(K.3.1.3.)Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm.(K.Li.1.)Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo, to, ko iespējams iztēloties (emocijas, pārdzīvojums, asociācijas).(K.3.4.2.)Saules zīmes tiek izmantotas tradīcijās, amatniecībā un mākslā atbilstoši tehniskām iespējām.(K.Li.1.)Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās saules zīmes.(K.3.1.3.) Prot raksturot ceļa zīmju sniegtās norādes, prot raksturot dažas senlatviešu dievības, prot atpazīt senlatviešu dievību simbolizējošās zīmes, zina, kāda simboliskā nozīme raksturīga pamatkrāsām, prot raksturot ziedu simbolisko nozīmi, prot raksturot putnu simbolisko nozīmi, zina, kurš dzīvnieks simbolizē atdzimšanu, laika ritumu, saules starus, spēj to saskatīt attēlos, spēj attēlā saskatīt akvareļglezniecības pazīmes, prot attēlos saskatīt ilustrācijas pazīmes, prot attēlos _

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 45 p. Pirmā semestra noslēguma tests 1. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 1.1. Es krāsās un līnijās. Glezniecība Kā es sevi varu attēlot mākslā? 1.2. Krāsu kompozīcija Kā, vienojoties ar klasesbiedriem, kopīgi gleznot mākslas darbu? Iepazīst portretu un to veidus. Prot atšķirt portretu no pašportreta attēlos. Zina krāsu jaukšanas principus. Glezniecību caur vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem (līniju, krāsu, siluetu).
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 49 p. Jēdzieni: akvarelis, ilustrācija, etnogrāfija. Atpazīst ikdienā lietotās zīmes, skaidro līdzīgo un atšķirīgo (K.3.1.3.). Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Saskata mākslas darbos simbolus, skaidro to nozīmi. (K.3.1.3.) Akvareļu krāsām ir jālieto noteikts daudzums ūdens. (K.Li.1.) Ilustrācijas palīdz labāk saprast tekstu. (K.Li.3.) Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo (objekti, tēli, sižets) (K.3.4.2.) Tēlu poza un sejas izteiksme palīdz saprast, kā jūtas pasakas varoņi. (K.Li.3.) Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes.(K.3.1.3.) Prot ceļa zīmēs saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi, prot attēlā saskatīt augus ar noteiktu simbolisko nozīmi, prot raksturot putnu un dzīvnieku simbolisko nozīmi, prot attēlos saskatīt akvareļglezniecības pazīmes, prot attēlos saskatīt dažādos pludināšanas paņēmienus, spēj noteikt kopīgās un atšķirgās pazīmes, prot attēlos saskatīt ilustrācijas pazīmes, prot attēlos saskatīt_