Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Izmantotie attēli Saites

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daba, faktūra, dizains, funkcionāls Jēdzieni: daba, faktūra, proporcijas. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: izprot dabas saistību ar dizainu.
2. Dabas formas – iedvesmas avots Jēdzieni: daba. Meklē piemērus, kā mākslinieki un dizaineri izmanto dabas formas savos darbos. Skolēnam nozīmīgākās darbības: izprot dabas formu pielietojumu dizainā.
3. Zemes māksla, instalācija Jēdzieni: daba. Pārgājiens dabā, mācoties uzmanīgi vērot dabu kā mākslu. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot zemes mākslā izmantotos dabas elementus, instalāciju kā zemes mākslas sastāvdaļu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas nozīme dizainā un mākslā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atbild uz jautājumiem: kāda ir dabas nozīme cilvēku dzīvē, kas ir vērtīgs dabā, kas iedvesmo dabā? Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot dabas nozīmi mākslā un dizainā.
2. Daba – dizainera iedvesmas avots 1. izziņas līmenis zema 2 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajā dabas elementu pazīmes, izvēlas atbildes variantu.
3. Faktūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: faktūra. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos faktūras pazīmes.
4. Fakturētas virsmas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: faktūra. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos fakturētas virsmas pazīmes.
5. Fakturēta virsma 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: faktūra. Uzdevuma tips – attēlu analīze, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
6. Dabas nozīme dizainā un mākslā, fakturēta virsma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: faktūra. Atbild uz jautājumiem:kāda ir dabas nozīme cilvēku dzīvē, kas ir vērtīgs dabā, kas iedvesmo dabā? Uzdevuma tips–patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības:prot raksturot dabas nozīmi mākslā un dizainā,spēj attēlā saskatīt faktūru.
7. Stilizētas dabas formas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos stilizētas dabas formas.
8. Stilizētas dabas formas. Vāze, trauks 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos stilizētas dabas formas.
9. Stilizētas dabas formas. Lampa, vāze 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos stilizētas dabas formas.
10. Dabas formu stilizācija. Juvelierizstrādājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, izvēlas pareizo atbildi.
11. Dabas formu stilizācija. Mēbeles 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
12. Dabas formu stilizācija. Juvelieristrādājumi, mēbeles 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas atbildes variantu, lieko attēlu.
13. Dabas formu stilizācija. Vārti, logi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, spēj saskatīt tajos stilizētas dabas formas.
14. Dabas formu stilizācija. Kopīgās un atšķirīgās pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas.(K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze, kopīgo pazīmju noteikšana, liekā attēla izvēle.
15. Zemes mākslas raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: daba. Pārgājiens dabā, mācoties uzmanīgi vērot dabu kā mākslu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot zemes mākslu.
16. 20.gadsimta otrās puses māksla, dabas formu stilizācija – kopīgās un atšķirīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas.(K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze, kopīgo pazīmju noteikšana, liekā attēla izvēle, atbildes izvēle.
17. Zemes māksla, instalācija – raksturīgās iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: daba. Pārgājiens dabā, mācoties uzmanīgi vērot dabu kā mākslu. Uzdevuma tips – atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē raksturojumu, izvēlas atbilstošo mākslas veidu.
18. Zemes mākslas objekts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: daba. Pārgājiens dabā, mācoties uzmanīgi vērot dabu kā mākslu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos zemes mākslas pazīmes.
19. Zemes mākslas raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: daba. Pārgājiens dabā, mācoties uzmanīgi vērot dabu kā mākslu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot zemes mākslu, saskatīt attēlos tās pazīmes.
20. Zemes māksla, instalācija – pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: daba. Pārgājiens dabā, mācoties uzmanīgi vērot dabu kā mākslu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo zemes mākslu, instalāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daba kā iedvesmas avots Citi vidēja 2 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās (dabas elementiem raksturīgās) pazīmes.
2. Dabas forma, tās stilizācija Citi augsta 3 p. Meklē piemērus, kā mākslinieki un dizaineri izmanto dabas formas savos darbos. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās, atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
3. Zemes māksla, instalācija Citi zema 2 p. Jēdzieni: daba. Pārgājiens dabā, mācoties uzmanīgi vērot dabu kā mākslu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo zemes mākslu, instalāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daba kā iedvesmas avots, faktūra 00:20:00 vidēja 13 p. Jēdzieni: faktūra. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.)Atbild uz jautājumiem: kāda ir dabas nozīme cilvēku dzīvē, kas ir vērtīgs dabā, kas iedvesmo dabā? Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, attēlu tests, atbildes ievilkšana.. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot dabas nozīmi mākslā un dizainā, analizē attēlus, saskata tajā dabas elementu pazīmes, izvēlas atbildes variantu, analizē attēlus, saskata tajos kopīgās (dabas elementiem raksturīgās) pazīmes, analizē attēlus, saskata tajos faktūras pazīmes, analizē attēlus, saskata tajos kolīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
2. Dabas formas dizainā 00:20:00 vidēja 20 p. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Meklē piemērus, kā mākslinieki un dizaineri izmanto dabas formas savos darbos. Uzdevumu tipi – attēlu tests, attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās, atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu, analizē attēlus, saskata tajos stilizētas dabas formas, izvēlas pareizo atbildi.
3. Dabas formas, faktūra, dizains, zemes māksla, instalācija 00:25:00 vidēja 23 p. Jēdzieni: daba, faktūra.Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Atbild uz jautājumiem: kāda ir dabas nozīme cilvēku dzīvē, kas ir vērtīgs dabā, kas iedvesmo dabā? Pārgājiens dabā, mācoties uzmanīgi vērot dabu kā mākslu. Uzdevumu tipi – attēlu analīze, attēlu tests, atbildes ievilkšana, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās (dabas elementiem raksturīgās) pazīmes, prot raksturot dabas nozīmi mākslā un dizainā, analizē attēlus, saskata tajos fakturētas virsmas pazīmes, analizē attēlus, saskata tajos stilizētas dabas formas, analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas atbildes variantu, lieko attēlu, prot raksturot zemes mākslu, instalāciju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daba kā iedvesmas avots, zemes māksla, instalācija 00:40:00 vidēja 32 p. Jēdzieni: daba, faktūra. Īsteno radošas un mākslinieciskas idejas aktuāliem mērķiem, iedvesmojoties no dabas. (K.6.2.1.) Atbild uz jautājumiem:kāda ir dabas nozīme cilvēku dzīvē, kas ir vērtīgs dabā, kas iedvesmo dabā? Pārgājiens dabā, mācoties uzmanīgi vērot dabu kā mākslu. Uzdevumu tipi – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajā dabas elementu pazīmes, izvēlas atbildes variantu, analizē attēlus, saskata tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu, prot raksturot dabas nozīmi mākslā un dizainā,spēj attēlā saskatīt faktūru, analizē attēlus, saskata tajos stilizētas dabas formas, prot raksturot zemes mākslu, analizē attēlus, saskata tajos zemes mākslas pazīmes, raksturo instalāciju.