Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Senās rakstu zīmes Zina, kas ir ideogramma un piktogramma, hieroglifs, ķīļraksts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piktogramma, ideogramma, ķīļraksts 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina, kas ir piktogramma, ideogramma, ķīļraksts.
2. Hieroglifi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot vienu no senākajām rakstu zīmēm - hieroglifu.
3. Seno ēģiptiešu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot raksturo seno ēģiptiešu rakstu zīmes, spēj tās atpazīt attēlos.
4. Ideogramma, seno ēģiptiešu hieroglifi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kas ir ideogramma, prot raksturot seno ēģiptiešu hieroglifus.
5. Ēģiptiešu hieroglifi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot raksturot ēģiptiešu hieroglifus.
6. Piktogrāfiskais raksts, ķīniešu hieroglifi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot raksturot piktogrāfisko rakstu, spēj attēlos atpazīt ķīniešu hieroglifus.
7. Japāņu hieroglifi, piktogrāfiskais raksts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot japāņu rakstību, spēj attēlos saskatīt piktogrāfisko rakstu.
8. Seno ēģiptiešu, ķīniešu rakstu zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos atpazīt seno ēģiptiešu, ķīniešu rakstu zīmes.
9. Ķīļraksti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt ķīļraksta pazīmes.
10. Hieroglifu raksturojums, Divupē izmantotās rakstu zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot hieroglifus, spēj attēlos saskatīt Divupē izmantotās rakstu zīmes.
11. Seno rakstu zīmju pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot senās rakstu zīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Japāņu rakstu zīmju izveide Citi zema 1p. Prot nosaukt japāņu rakstu zīmes, zina to izveides nosacījumus.
2. Japāņu rakstu zīmes Citi augsta 3p. Prot raksturot rakstības attīstību Japānā.
3. Senās rakstu zīmes Citi vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt seno rakstu zīmju pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piktogramma, ideogramma, hieroglifs, ķīļraksts, japāņu rakstu zīmju izveide 00:15:00 vidēja 8p. Zina, kas ir piktogramma, ideogramma, ķīļraksts; prot raksturot vienu no senākajām rakstu zīmēm – hieroglifu; prot nosaukt japāņu rakstu zīmes, zina to izveides nosacījumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Seno rakstu zīmju dažādība 00:20:00 vidēja 12p. Prot raksturo seno ēģiptiešu rakstu zīmes, spēj tās atpazīt attēlos; prot raksturot rakstības attīstību Japānā; prot raksturot piktogrāfisko rakstu, spēj attēlos atpazīt ķīniešu hieroglifus; prot attēlos saskatīt ķīļraksta pazīmes.