Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Izmantotie mākslas darbi Saites

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ciļņa, apaļskulptūras raksturojums Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot tēlniecības darbus – cilni, apaļskulptūru.
2. Uzvedība muzejā Jēdzieni: uzvedības etiķete, uzvedības normas. Kultūras notikuma apmeklējuma laikā ievēro atbilstošu uzvedības modeli. (K.3.4.1.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kādas uzvedības normas jāievēro muzejā vai izstāžu zālē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skulptūra 1. izziņas līmenis zema 1 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, izvēlas atbilstošo raksturojumu.
2. Cilnis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos ciļņa pazīmes.
3. Tēlniecības darbi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamos tēlniecības darbus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
4. Apaļskulptūras, ciļņa raksturojums. Forma 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka tajos redzamās formas.
5. Skulptūra. Formas raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, liekā attēla izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības – analizē attēlus, nosaka apaļskulptūru formas, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
6. Apaļskulptūra. Apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, tajā redzamo apjomu, izvēlas atbildes variantu.
7. Cilnis. Apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlā redzamo cilni, nosaka tā apjomu.
8. Apaļskulptūra, cilnis – apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, tajos redzamo apjomu, izvēlas atbildes variantu.
9. Uzvedība muzejā vai izstāžu zālē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni: uzvedības normas. Kultūras notikuma apmeklējuma laikā ievēro atbilstošu uzvedības modeli. (K.3.4.1.) Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot uzvedības normas, kuras jāievēro, apmeklējot muzeju vai izstāžu zāli.
10. Uzvedība muzejā – kas jāņem vērā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: uzvedības etiķete, uzvedības normas. Kultūras notikuma apmeklējuma laikā ievēro atbilstošu uzvedības modeli. (K.3.4.1.) Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, izvēlas uzvedības normas, par kurām šis attēls vēsta.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēlniecība – forma, apjoms, izmērs Citi vidēja 2 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka tajos redzamās formas, izmērus, apjomus.
2. Cilnis, apaļskulptūra Citi vidēja 2 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā tēlniecības darba pazīmes, izvēlas atbildes variantu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzvedība muzejā, cilnis, apaļskulptūra – forma, apjoms 00:25:00 vidēja 17 p. Kultūras notikuma apmeklējuma laikā ievēro atbilstošu uzvedības modeli. (K.3.4.1.) Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevumu tipi – attēla analīze, atbildes izvēle, attēlu tests, lieka attēla izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, izvēlas atbilstošo raksturojumu; analizē attēlus, saskata tajos ciļņa pazīmes; analizē attēlus, nosaka tajos redzamās formas; analizē attēlus, nosaka apaļskulptūru formas, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu; analizē attēlu, tajā redzamo apjomu, izvēlas atbildes variantu; analizē attēlā redzamo cilni, nosaka tā apjomu; analizē attēlus, nosaka tajos redzamās formas, apjomus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas muzejs. Glezna. Cilnis. Apaļskulptūra. Uzvedība muzejā 00:40:00 vidēja 41 p. Jēdzieni: ekspozīcija, eksponāts, uzvedības etiķete, uzvedības normas. Kultūras notikuma apmeklējuma laikā ievēro atbilstošu uzvedības modeli. (K.3.4.1.) Pēta mākslas muzejā vai izstāžu zālē redzamo ekspozīciju. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevumu tipi – patiess,nepatiess apgalvojums, attēla analīze, atbildes izvēle, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kas ir mākslas muzejs, ko tur var aplūkot, prot to raksturot; analizē attēlu, saskata tajā mākslas muzeja kolekcijas pazīmes; analizē reprodukcijas, raksturo to atbilstību tematam; analizē gleznas reprodukciju, tajā izmantotās krāsas, izvēlas atbildes variantu; analizē attēlus, saskata tajos izmantotās krāsas, nosaka dominējošo krāsu, krāsu kontrastus; analizē attēlus, saskata tajos noteiktu līniju veidus; analizē attēlus, pēta tajos attēlotos siluetus, izvēlas patieso apgalvojumu; analizē attēlos redzamo vidi, izvēlas atbildes variantu; analizē attēlus,_