Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Portrets Portreta raksturojums, attīstība dažādos laika posmos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Portreta raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina portreta pazīmes, prot raksturot portreta žanra uzplaukumu.
2. Portrets Senajā Romā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt seno romiešu portretu pazīmes.
3. Portreta raksturojums, portrets Senajā Romā (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot portretu, spēj attēlos saskatīt Senās Romas portreta pazīmes.
4. Portrets Senajā Ēģiptē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot attēlos saskatīt seno ēģiptiešu veidoto portretu pazīmes.
5. Nofretetes portrets 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot attēlos saskatīt vienu no Senās Ēģiptes tēlniecības paraugiem - Nofretetes portretu.
6. Rakurss portretā renesanses sākumposmā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kādā rakursā attēloja cilvēkus portretos renesanses posma sākumā, spēj to saskatīt attēlos.
7. Rakursi portretā (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot dažādos rakursus portretā, spēj saskatīt to pazīmes attēlos.
8. Portrets Senajā Ēģiptē, Senajā Romā, rakursi mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot portreta pazīmes Senajā Ēģiptē, Senajā Romā, spēj attēlā saskatīt rakursu, kādā portretējamais attēlots.
9. Parādes portrets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir parādes portrets, prot attēlos saskatīt tā pazīmes.
10. Portreta žanra izveides vēsture, dubultportrets (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot faktus no portreta žanra izveides vēstures, spēj mākslas darbu reprodukcijās noteikt dubultportretu.
11. Rakurss pirmajos portretos renesanses sākumposmā, parādes portrets 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kādā rakursā gleznoja portretus renesanses sākumposmā, spēj attēlā saskatīt parādes portreta pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Portreta funkcijas Citi zema 1 p. Prot raksturot portreta funkcijas senatnē un mūsdienās.
2. Portreta veidi Citi zema 1 p. Prot attēlā saskatīt noteikta portreta veida pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Portreta raksturīgās pazīmes 00:35:00 vidēja 16 p. Zina portreta pazīmes, prot raksturot portreta žanra uzplaukumu; prot raksturot portreta funkcijas senatnē un mūsdienās; prot attēlos saskatīt seno romiešu portretu pazīmes; prot attēlos saskatīt vienu no Senās Ēģiptes tēlniecības paraugiem - Nofretetes portretu; prot raksturot dažādos rakursus portretā, spēj saskatīt to pazīmes attēlos; zina, kas ir parādes portrets, prot attēlos saskatīt tā pazīmes; zina, kādā rakursā gleznoja portretus renesanses sākumposmā, spēj attēlā saskatīt parādes portreta pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Portrets, tā raksturīgās pazīmes dažādos laika posmos 00:30:00 vidēja 16 p. Prot raksturot portretu, spēj attēlos saskatīt Senās Romas portreta pazīmes; prot attēlā saskatīt noteikta portreta veida pazīmes; prot attēlos saskatīt seno ēģiptiešu veidoto portretu pazīmes; zina, kādā rakursā attēloja cilvēkus portretos renesanses posma sākumā, spēj to saskatīt attēlos; prot raksturot portreta pazīmes Senajā Ēģiptē, spēj attēlā saskatīt rakursu, kādā portretējamais attēlots; prot raksturot faktus no portreta žanra izveides vēstures, spēj mākslas darbu reprodukcijās noteikt dubultportretu.