Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Apjoms Zina, kādus paņēmienus izmanto mākslinieks, lai radītu apjoma ilūziju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apjoma attēlošana glezniecībā (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kā attēlot apjomu glezniecībā.
2. Pašēna, krītošā ēna 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt krītošās ēnas, pašēnas.
3. Apjoma ilūzija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos uz priekšmetu virsmas saskatīt gaismas laukumus, pašēnas un krītošās ēnas, kas kopā rada apjoma ilūziju.
4. Gaismas un ēnas laukumi glezniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot gaisma un ēnas laukumu attēlošanas likumsakarības ainavās, telpās, spēj kompozīcijās saskatīt pašēnas, krītošās ēnas.
5. Apjoma ilūzijas radīšanas iespējas 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot attēlos noteikt - vai mākslinieks radījis apjoma ilūziju, zina, kādiem paņēmieniem gleznotājs rada apjoma ilūziju.
6. Apjoma ilūzija mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos noteikt - vai mākslinieks radījis apjoma ilūziju.
7. Apjoma ilūzija glezniecībā 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Izprot, kādus paņēmienus izmanto gleznotājs, lai radītu apjoma ilūziju, zina, kura mākslas virziena pārstāvji ieviesa silto un vēso toņu izmantošana gaismēnu attēlošanā.
8. Apjoma ilūzija, mākslas virziens, kura pārstāvji pētīja gaismas efektus (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlā saskatīt apjoma ilūziju, zina, kura mākslas virziena pārstāvji pētīja gaismu un tās radītos efektus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apjoma attēlošana glezniecībā Citi zema 3 p. Zina, kā attēlot apjomu glezniecībā.
2. Gaismas un ēnas laukumus attēlošana ainavā, telpā Citi augsta 3 p. Zina, kādus toņus mākslinieks izmanto gaismas un ēnas laukumu attēlošanā, gleznojot ainavu, attēlojot telpu.
3. Gaismu un ēnu attēlošana glezniecībā Citi vidēja 2 p. Zina, kādi toņi izmantojami, attēlojot gaismas un ēnas laukumus ainavās un gleznojot telpu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apjoms glezniecībā 00:30:00 vidēja 18 p. Zina, kā attēlot apjomu glezniecībā; prot attēlos uz priekšmetu virsmas saskatīt gaismas laukumus, pašēnas un krītošās ēnas, kas kopā rada apjoma ilūziju; zina, kādi toņi izmantojami, attēlojot gaismas un ēnas laukumus ainavās un gleznojot telpu; prot attēlos noteikt - vai mākslinieks radījis apjoma ilūziju, zina, kādiem paņēmieniem gleznotājs rada apjoma ilūziju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apjoma ilūzijas radīšana glezniecībā 00:30:00 vidēja 15 p. Prot attēlos saskatīt krītošās ēnas, pašēnas; zina, kādus toņus mākslinieks izmanto gaismas un ēnas laukumu attēlošanā, gleznojot ainavu, attēlojot telpu; prot raksturot gaisma un ēnas laukumu attēlošanas likumsakarības ainavās, telpās, spēj kompozīcijās saskatīt pašēnas, krītošās ēnas; izprot, kādus paņēmienus izmanto gleznotājs, lai radītu apjoma ilūziju, zina, kura mākslas virziena pārstāvji ieviesa silto un vēso toņu izmantošana gaismēnu attēlošanā.