Grūtības pakāpe:
1. Autoritārisms un totalitārisms 2p.
2. Fašisms 2p.
3. Nacisms 2p.
4. Pirmais autoritārisma vilnis Eiropā 1p.
5. Otrs autoritārisma vilnis Eiropā 1p.
6. Ekonomiskā krīze 1p.
7. Fašisms 1p.
8. Fašisms 1p.
9. Nacionālsociālistiskā ideoloģija 1p.
10. Antisemītisms 1p.