Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Austrumeiropas sovetizācija 2p.
2. "Aukstā kara" sākums 2p.
3. ASV un Vācija pēc kara 2p.
4. Austrumeiropas sovetizācija 1p.
5. "Aukstā kara" sākums 1p.
6. Vācijas sadalīšana 1p.
7. ASV loma pēckara pasaulē 1p.