Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. PSRS ideoloģija un vara 2p.
2. PSRS režīma politika Latvijā 2p.
3. Nacionālsociālisms 2p.
4. PSRS režīma stabilizācija 2p.
5. PSRS vara un ideoloģija 1p.
6. PSRS režīma politika Latvijā 1p.
7. Nacionālsociālisms 1p.
8. PSRS režīma stabilizācija 1p.