Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. PSRS politika Latvijā 2p.
2. PSRS politika Latvijā pēc kara 1p.
3. PSRS politika Latvijā pēc kara 1p.