Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Vācijas okupācijas politika 2p.
2. Pretošanās nacismam 2p.
3. Vācijas okupācijas politika 1p.
4. Pretošanās nacismam I 1p.
5. Pretošanās nacismam II 1p.