Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Jaunā laikmeta sabiedrība 2p.
2. Kultūra 2p.
3. Mode un sadzīve 2p.
4. Jaunā laikmeta sabiedrība 1p.
5. Kultūra 1p.
6. Kultūra 1p.
7. Laika skaitīšana 1p.
8. Mode un sadzīve 1p.