Grūtības pakāpe:
1. Kristietības mācība 2 p.
2. Kristietības mācība 2 p.
3. Kristietības mācība 2 p.
4. Kristietības raksti un mācība 1 p.
5. Kristietības raksti un mācība 1 p.