17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
1. Eiropas valstis 1./2. gt. mijā 1 p.
2. Eiropas valstis 1./2. gt. mijā 1 p.
3. Sabiedrība, saimniecība 1./2.gt. 1 p.
4. Sabiedrība, saimniecība 1./2.gt. 1 p.
5. Eiropas valstis 1. un 2. gt. mijā 1 p.
6. Eiropas valstis 1. un 2. gt. mijā 2 p.
7. Sabiedrība, saimniecība 1./2.gt. 2 p.