Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Rakstība, reliģija Ēģiptē un Divupē 2p.
2. Rakstība, reliģija Ēģiptē un Divupē 2p.
3. Rakstība, reliģija Ēģiptē un Divupē 2p.
4. Tests Nr.5 1p.
5. Tests Nr.5 1p.