Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Māksla Senajā Ēģiptē un Divupē. 2p.
2. Māksla Senajā Ēģiptē un Divupē. 2p.
3. Māksla Senajā Ēģiptē un Divupē. 2p.
4. Tests nr.7 1p.
5. Tests nr.7 1p.