Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

26p.
1. Atbildi jautājumus par latviešu tautības veidošanos 2p.
2. Raksturo attēla informāciju 2p.
3. Izvēlies pareizo atbildi par laikmetu 1p.
4. Nosaki grupu ciltīm 1p.
5. Raksturo kuršus 2p.
6. Raksturo zemgaļus 2p.
7. Raksturo Vidzemes lībiešus 2p.
8. Raksturo Kurzemes lībiešus 2p.
9. Raksturo latgaļus 2p.
10. Izvēlies pareizo sēļu raksturojumu 2p.
11. Nosaki jauninājumus lauksaimniecībā 3p.
12. Atbildi jautājumus par dabas reliģiju 2p.
13. Atbildi jautājumu par gadskārtām 3p.