Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Garīgā pasaule, valoda 4p.
2. Garīgā pasaule, valoda 2p.
3. Garīgā pasaule, valoda 2p.
4. Tests nr.3 1p.
5. Tests nr.3 1p.