Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

42p.
1. Vielas īpašības. Forma. Saspiežamība. Tilpums. I 1p.
2. Cietība. Darbs ar tabulu 2p.
3. Šķidrumu īpašības 1p.
4. Termometra iedaļas vērtības noteikšana 3p.
5. Garuma vienību pārveidošana (no m uz mm; cm; km) 4p.
6. Laukuma vienību pārveidošana SI vienībās 3p.
7. Tilpuma noteikšana ar iegremdēšanas metodi 3p.
8. Blīvumu salīdzināšana vienādas masas ķermeņiem 2p.
9. Ķermeņa masas aprēķināšana, izmantojot blīvuma formulu 3p.
10. Skaņas ātrums. Zibens attāluma noteikšana 3p.
11. Dzīvo būtņu skaņas uztveršanas diapazona noteikšana 1p.
12. Gaismas atstarošana. Leņķis starp krītošo un atstaroto staru 2p.
13. Lēcas optiskā stipruma aprēķināšana 3p.
14. Izpratnes jautājumi par acs uzbūvi, funkcijām. Redzes defekti 2p.
15. Siltuma avotu noteikšana no ieplūdušā un aizplūdušā siltuma bilances 2p.
16. Izpratnes jautājumi par tēmu Siltums 1p.
17. Strāvas stiprums I 3p.
18. Paralēlais slēgums 2p.
19. Elektromagnētiskie viļņi 1p.